Jedan od načina plaćanja usluge korišćenja parking mesta jeste plaćanje slanjem sms poruke sa vašeg mobilnog ili pametnog telefona.

SMS plaćanje se vrši na način što se u tekstu sms poruke unose registarske oznake Vašeg vozila, bez razmaka, crtica i drugih interpukcijskih znaka već samo slovne i brojne oznake. Tako uneta poruka se šalje na odgovarajući kratki broj (svaka parking zona ima svoj kratki broj), posle čega dobijate potrvrdnu informaciju o uspešnosti plaćanja parkinga na taj način.

Prednosti ovog načina plaćanja se ogledaju u tome što pored brzine i lakoće plaćanja imate zagarantovano obaveštenje o isteku plaćanog parkinga (Vaš mobilni operater Vam 5 minuta pre isteka plaćenog parking sata šalje sms poruku kojom Vas obaveštava o isteku istog) a posebno olakšanje se nudi činjenicom da parking možete i produžiti sa lica mesta t.j. bez obaveze da se vraćate na mesto parkiranja.

Ova opcija plaćanja je dostupna svima bez obzira kojoj mreži i kom mobilnom operateru pripada.
 


 

 

 

 

JKP PARKING SERVIS NOVI PAZAR
 

 

Kosančićeva bb, Zapadna tribina lokal br 13
36300 Novi pazar, Srbija

 

+381 20 319 921

 

pon-pet | 7:30-15:30
  parkingservis.np@gmail.com

 

www.parkingservisnp.rs

BESPLATNA LINIJA TEL: 0800 200 305

SVA PRAVA ZADRŽANA © JP PARKING SERVIS NOVI PAZAR |  WEB DIZAJN #NPNET