2019. Plan i Program poslovanja G.V. i SKUPSTINA JKP Parking servis za 2019. - 04.12.18.

Odluka Nadzornog Odbora Plan i Program za 2019.

Odluka Skupstine Grada na Plan i Program za 2019. - 11.03.2019.

Fin. Doc. 2018. god - Plan i Program poslovanja preduzeća za  2018. godinu

Konačni 2017. - Bilans stanja sa datumom

Konačni 2017. - Bilans uspeha sa datumom

Posebni dodaci - Konačni završni za 2017.

Nadzorni Odbor - Odluka o Usvajanju konačnog završnog za 2017.

Fin. Doc. 2017. god - Kvartalni izveštaj za period od 01.01.do 30.09.2017. god

Kvartalni 01.10.-31.12.2017.

Fin. Doc. 2016. god - APR Bilans Stanja 31.12.2016. god

Fin. Doc. 2016. god - APR Bilans Uspeha 31.12.2016. god

Fin. Doc. 2016. god - APR izveštaj revizora 2016. god

Fin. Doc. 2016. god - APR odluka o usvajanju finansijskih izvestaja

Fin. Doc. 2016. god - APR poreski bilans obveznika poreza na dobit

Fin. Doc. 2016. god - APR POSEBNI PODACI - Konacni zavrsni za 2016. godinu

Fin. Doc. 2016. god - APR potvrda o objavljivanju redovnog završnog racuna za 2016

Fin. Doc. 2016. god - APR redovan godišnji finansijski izveštaj za izveš. period od 14.01.2016 do 31.12.2016 god


 

 

 

 

JKP PARKING SERVIS NOVI PAZAR
 

 

Kosančićeva bb, Zapadna tribina lokal br 13
36300 Novi pazar, Srbija

 

+381 20 319 921

 

pon-pet | 7:30-15:30
  parkingservis.np@gmail.com

 

www.parkingservisnp.rs

SVA PRAVA ZADRŽANA © JP PARKING SERVIS NOVI PAZAR |  WEB DIZAJN #NPNET