JKP “Parking servis Novi Pazar”

Odlukom od 27.11.2015. godine Skupština grada Novog Pazara je dodelila JKP-u „Parking servis Novi Pazar“ poslove upravljanja, korišćenja, naplate i održavanje javnih parkirališta na teritoriji grada Novog Pazara.

Upravljanje javnim parkiralištima je stvaranje i održavanje uslova za korišćenje javnih saobraćajnih površina i posebnih
prostora određenih za parkiranje motornih vozila, kao i uklanjanje i premeštanje parkiranih vozila.

Preduzeće je osnovano radi obezbeđenja trajnog obavljanja komunalne delatnosti kao delatnosti od opšeteg interesa upravljanja javnim parkiralištima i urednog zadovoljenja krajnjih korisnika usluga kao i kontinuirano i kvalitetno pružanje
usluga građanima i drugim subjektima.

Preduzeće je organizovano i posluje kao jedinstvena organizacija u četiri radne celine: služba tehničkih poslova, služba
pravnih poslova, služba finansijskih poslova i služba za bezbednost i održavanje parkirališta.

Pretežna delatnost preduzeća je uslužna delatnost u kopnenom saobraćaju.
 

 

 

JKP PARKING SERVIS NOVI PAZAR
 

 

Kosančićeva bb, Zapadna tribina lokal br 13
36300 Novi pazar, Srbija

 

+381 20 319 921

 

pon-pet | 7:30-15:30
  parkingservis.np@gmail.com

 

www.parkingservisnp.rs

BESPLATNA LINIJA TEL: 0800 200 305

SVA PRAVA ZADRŽANA © JP PARKING SERVIS NOVI PAZAR |  WEB DIZAJN #NPNET