Jedan od načina plaćanja usluge korišćenja parkinga jeste i kupovina parking karte u nekom prodajnom objektu, njeno pravilno obeležavanje i pravilno postavljanje u automobilu.

Jedna parking karta važi jedan sat a uputstvo o načinu korišćenja, pravilnog obeležavanja i postavljanja se nalazi na poledjini svake parking karte.
 

 

 

 

JKP PARKING SERVIS NOVI PAZAR
 

 

Kosančićeva bb, Zapadna tribina lokal br 13
36300 Novi pazar, Srbija

 

+381 20 319 921

 

pon-pet | 7:30-15:30
  parkingservis.np@gmail.com

 

www.parkingservisnp.rs

BESPLATNA LINIJA TEL: 0800 200 305

SVA PRAVA ZADRŽANA © JP PARKING SERVIS NOVI PAZAR |  WEB DIZAJN #NPNET