Parking kod Bor zgrade | 04.2019.
 

Nakon što su uklonjene limene garaže, uklonjeno smeće i kabasti otpad pristupilo se serdjivanju prostora oko Bor zgrada. Na veliko zadovoljstvo meštana uradjen je parking, saobraćajnice, plato za sedenje i druženje komšija, drvoredi i prateći mobilijar.

U narednom periodu nastavlja se sa ovakvim tipom radova. Radiće se parkinzi, platoi, dečija igrališta širom grada. Najpre će se raditi na uklanjanju garaža i pripremanju terena, a potom se kreće sa izvodjenjem radova.

Plato sa parkingom i dečijim igralištem ispred dzamije u Svojboru, parking ispred zgrada Jezero, parking iza Nove lucne zgrade, parkinzi u blizini autobuske stanice, parking i dečije igralište u Ul. Mehmeda Alibašića, dečije igralište u Ul. Rasima Halilovića.

'

 

 

 

 

 

JKP PARKING SERVIS NOVI PAZAR
 

 

Kosančićeva bb, Zapadna tribina lokal br 13
36300 Novi pazar, Srbija

 

+381 20 319 921

 

pon-pet | 7:30-15:30
  parkingservis.np@gmail.com

 

www.parkingservisnp.rs

SVA PRAVA ZADRŽANA © JP PARKING SERVIS NOVI PAZAR |  WEB DIZAJN #NPNET